Iskolánk
Miért Waldorf?
Iskolát építünk!
Jelentkezés iskolánkba
Kapcsolat
Állás
1% !!!

Az évkör őszi ünnepei

A Föld nagy belégzési folyamatát követve a Mihály időszakban megérezhetjük, hogy szeptember végén választóvonal van a fény és a sötétség örökös erőpróbájában. Az évkör őszi ünnepei iskolánkban a Mihály- és a Márton-nap.

Mihály-nap

Ahogy a külső napfény mindinkább visszaszorul, úgy jelentkeznek a természetben is az elmúlás egyértelmű jelei. Az ember azonban megpróbál küzdeni az életerők visszahúzódása ellen; szeretné megőrizni mindazt a fényt és melegséget, amit a nyár ajándékaként magába szívott, hogy a legmélyebb sötétségben, a legkeményebb hidegben belső lelki fénnyé tudja változtatni, és beragyogja általa a karácsony éjszakát. Mihály ebben az átmenetben áll a Mérleg havában, hogy figyelmünket a szellemi életre irányítsa.

Szent Mihályt ábrázolásaiban egyrészt a sárkányt legyőző harcos vitézként, másrészt a kezében mérleget tartó arkangyalként ismerhetjük fel. Mindkét aspektusa nagyon fontos, és gyermeki szinten is átélhető üzenetet hordoz. Egyrészt Szent Mihály győzedelme a mitikus sárkány felett szimbolizálja az ember belső küzdelmeit, harcát a félelem, szorongás „sárkányaival" szemben. A gyerekek az ünnep napján különleges kirándulásra mennek, hogy bátorságukat próbára téve átéljék az akadályok legyőzésének érzését.

A mérleg jó és rossz cselekedeteink mérlege: számadás. A néphagyományok és az évszak ritmusa szerint (aratás) ennek most jön el az ideje. A mérleg fontos szerepet kap az ünnepen: a gyerekek kicsi, hófehér kavicsokat gyűjtenek, amiket be is tesznek az iskolában felállított mérleg egyik serpenyőjébe, hogy a másik oldalon elhelyezett nagy fekete követ kibillentsék.

Márton nap

Márton-nap

„Ködnevelő november" – mondják a gyerekek a hónapsorolóban. November 1.: Mindenszentek napja. Az iskola udvarán sötétségbe és ködbe burkolóznak a falevelek őszi színeikkel. A vastag ködben és csendben csak a Márton-napi lámpás imbolygó fénye világlik.

Az évkörben Szent Márton napját Szent Mihály napja és Karácsony között félúton ünnepeljük. A külső fény tovább fogyatkozik, miközben a Mihály napkor megjelenő, az emberben fellobbanó kicsiny belső fényt szimbolizáló mécses lángja a lámpásban kér védelmet Márton napi vándorlásán, megvilágítva a külső világot.

Szent Márton, a savariai katona a téli fagyban didergő koldust meglátva kardjával kettészeli köpönyegét, és egyik felét nekiajándékozza. Másnap este Krisztus megjelenik Márton álmában.

Magyar népszokás szerint Márton-nap a negyvennapos adventi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor még szabadon lehet mulatozni: újbor és liba kerül az asztalra; bálok, vásárok ideje ez. A pogány korban az ünnep a paraszti év végét, a téli pihenő kezdetét jelentette.
Iskolánkban az ünnepen a gyerekek saját, egyénileg elkészített lámpásukkal viszik a kis fényt az elsötétülő világba.

© 2014 Pátyi Waldorf Iskola PWI
powered by Z3 BUILDER