Iskolánk
Miért Waldorf?
Iskolát építünk!
Jelentkezés iskolánkba
Kapcsolat
Állás
1% !!!

Tanárok

A Tanári Kollégium tagjai meghatározó szerepet töltenek be a gyermekek életében

 • Román Éva, osztálytanító, 2. osztály
 • Nagy Adrien, osztálytanító, 4. osztály, Bothmer-tanár
 • Nagyfalusi Flóra, napközis tanító, angol nyelvtanár
 • Pőcze Gyöngyi, napközis tanító, ének-zene tanár, leendő 1. osztályos osztálytanító
 • Borza Edit, osztálytanító, 1. osztály, angol nyelvtanár
 • Lőkös Beatrix, osztálytanító, 3. osztály, német nyelvtanár
 • Barcsik Ágota, euritmista
 • Csekő Judit, kézimunka tanár
 • Boriné Mátyus Gyöngyi, iskolaképviselő, gyógypedagógus
  Tel: +36 30/484-9396 - Email: matyus.gyongyi@patyiwaldorf.hu
 • Tompai Ildikó, pedagógiai asszisztens
 • Pócza Zsuzsanna, gyógypedagógus

Pőcze Gyöngyi, napközis tanító, ének-zene tanár, leendő 1. osztályos osztálytanító

A gyermekkoromat meghatározta a falusias környezet és a népi kultúra iránti szeretet. Ez az áhítat vezérelt a népzene, néptánc és a hangszerek világába, melyben mind a mai napig gyarapodom. A főiskolai éveim alatt ismerkedtem meg a Waldorf iskolák világával, melyek egy irányt mutattak a nevelési elveimmel.
Az iskolánk életében a gyerekek zenei fejlődéséért munkálkodom, valamint a közösség délutáni életében veszek részt.
Fontosnak tartom, hogy a gyerek legyen gyerek, és élje meg a gyerekkort, hogy később kreatív felnőtté tudjon válni. Véleményem szerint a Waldorf- pedagógia ehhez nyújt segítséget.

Nagyfalusi Flóra, napközis tanító, angol nyelvtanár

A Pátyi Waldorf Iskola napközis tanára vagyok. Esztergomban születtem, és itt töltöttem életem nagy részét. Az ELTE-n végeztem angol nyelvtanárként 2004-ben, majd nyelviskolákban és magántanárként dolgoztam, tanítottam gimnáziumban és általános iskolában is. Londonban töltött fél évem alatt fogyatékos gyerekek iskolájában tanár asszisztensi feladatokat láttam el. A gyerekekkel való munka során azt tapasztaltam, hogy sokkal mélyebb érdeklődés és kíváncsiság van bennem irántuk, sokkal többet szeretnék róluk tudni, mint azt a közoktatás keretei lehetővé teszik. Kíváncsi vagyok, hogy kik ők, milyen az ő világuk, mit éreznek, mitől félnek, mit szeretnek és mit nem. Ez az a kíváncsiság, ami a mai napig motivál a gyerekekkel való munkában. Hivatásomnak tekintem, hogy segítsek nekik felfedezni és kibontakoztatni a saját legmélyebb lényüket.

Nyelvtanári működésem mellett 10 éven át orientális táncot (hétköznapi nevén: hastáncot) tanultam, majd oktattam, oktatói képesítést szereztem, rendszeresen felléptem, és fesztiválokat szerveztem az Esztergomi Várszínházban. Táncos érdeklődésem vezetett el az integrált kifejezés- és táncterápiához (IKT), és most végzem a négyéves IKT terapeuta képzés utolsó évét. Az IKT szemlélete rokon a Waldorf-pedagógia szemléletével, így jutottam el pedagógusként a Waldorf-pedagógiához. Bízom benne, hogy a Waldorf-módszerrel való ismerkedésemben sokat fogok tudni tanulni a gyerekektől és a kollégáktól, és hálás vagyok, hogy lehetőségem van tanulni.

Borza Edit, osztálytanító, 1. osztály, angol nyelvtanár

Miután angol szakos bölcsész és tanári, valamint közgazdász végzettséget szereztem, angol nyelvtanárként nyelviskolákban tanítottam, majd egy nemzetközi non-profit szervezet kommunikációjával foglalkoztam. Az elmúlt években Waldorf-iskolában dolgoztam mint angoltanár és az irodai munkában szerepet vállalva az iskola gazdasági ügyeit intéztem.

Piliscsabán élek férjemmel és kislányommal, aki Waldorf-iskolába jár, így szülőként is megtapasztalom az iskolai életet, amely nap mint nap elvarázsol. Mivel mindaz, amivel a Waldorf-módszer megismerése kapcsán találkoztam, tökéletesen illeszkedett a családunk életébe, egyre többet foglalkoztam a Waldorf-pedagógiával és éreztem, hogy pedagógusként is így szeretnék gyerekekkel foglalkozni. Fontosnak találom azt az odaadó figyelmet, amellyel a Waldorf-pedagógus a teljes gyermeket szemléli, a nyugodt, derűs oktatást és a gyermekek belső motivációjának felkeltését. 

Lőkös Beatrix, német nyelvtanár

Nagyváradon születtem 1978-ban. 12 éves koromban költöztünk a Komárom-Esztergom megyei Annavölgyre, ahova kitérők után, újra visszakerültem, és jelenleg is ott élek családommal, férjemmel és két waldorf iskolás lányommal.
A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Germanisztika szakán kezdtem tanulmányaimat, majd felvettem a német nyelvtanári szakot is. Az ehhez a szakhoz meghirdetett „Reform- és alternatív pedagógia” szemináriumon találkoztam először a waldorf pedagógiával, melynek, azóta is csodálója és elkötelezett híve vagyok. Egyetemi tanulmányaimat, a fent nevezett szakokon, az ELTE-n fejeztem be 2004-ben.
Gyermekeim születésével felerősödött bennem a waldorf pedagógia mélyebb megismerésének igénye, és annak, elsősorban, a családomon belüli alkalmazása. Így kerültem 2010-ben Solymárra, a Waldorf Pedagógiai Intézetbe, ahol elvégeztem a poszt graduális levelező képzés idegennyelv tanári specializációját. A képzés utolsó évében, lehetőséget kaptam, hogy a Kisgöncöl Waldorf Iskola 1. és 3. osztályában németet tanítsak, mely munkát, néhány éves szünet után, ebben az iskolában szeretném folytatni.

Barcsik Ágota, euritmista

Ma már felnőtt gyermekeim vezettek – még óvodás korukban -  a Waldorf pedagógiához. Óvónőként kezdtem és a Waldorf Óvónőképzésen ragadott meg az euritmia. Magyarországon végezhettem ezt a képzést is, majd a pedagógiai továbbképzéseket. Éveken át óvodákban dolgoztam, a kicsikkel mesék és énekek segítségével fedeztük fel ennek a csodálatos mozgásművészetnek a gesztusait, mozdulatformáit. Emellett felnőttképzéseken is tanítottam és tagja voltam a svájci Euchore Művészeti Egyesületnek, ahol a színpadi euritmiát gyakorolhattam. Az óvodás korosztály mindig fontos lesz nekem, azonban éreztem, hogy szívesen követném nyomon a gyerekek további fejlődését mind testi, mind lelki-szellemi szinten és ebben nagy segítséget nyújt az euritmia pedagógiai ága. Így kerültem a Pátyi Waldorf Iskolába, ahol az iskola épülésével párhuzamosan épülhetek, kísérhetem a gyerekek mozgásfejlődését és főként: sokat tanulhatok is tőlük. Jelenleg a gyógyeuritmia-képzés hallgatója vagyok, célom, hogy minél mélyebben ismerhessem meg mind az euritmia, mind az ember felépítését, lényének mély összefüggéseit. Két kisebb gyermekem is Waldorf iskolában gimnazista és legidősebb unokám is idén kezdi tanulmányait.

Boriné Mátyus Gyöngyi, iskolaképviselő, gyógypedagógus

Boriné Mátyus Gyöngyinek hívnak, 2016 szeptemberétől látom el a Pátyi Waldorf Iskola tanári kollégiumának képviseletét, valamint gyógypedagógusként segítem az osztálytanítói munkát. Budapesten élek, férjemmel két középiskolás fiú szülei vagyunk.
Budapesten nőttem fel, a szegedi József Attila Tudományegyetemen szereztem alapdiplomámat történelem-földrajz középiskolai tanári szakon.
A pályám során tapasztalt kihívásokra válaszul végeztem el először az ELTE Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán a pszichopedagógus tanári szakot, amely a magatartási rendellenességekhez és a tanulási zavarokhoz adott tanárként segítséget, terápiás módszereket. Amikor pedig egy alternatív kis gimnáziumban vezetői feladatot kaptam, a BME közoktatási vezetői szakát végeztem el, és tettem szakvizsgát.
Huszonkettedik tanévemet kezdtem idén, szeptembertől itt a Pátyi Waldorf Iskolában. Hitem szerint az iskola nem arra való, hogy a diákok „túléljék”, hanem, hogy a nevelők munkája nyomán az eléjük tárt „választékban” megtalálják azt, amiben örömöt találnak - amire fel akarják tenni az életüket, és hogy fölösleges stresszek megtapasztalása nélkül váljanak biztos önismerettel, értékválasztással rendelkező, tudatos, a világban jól tájékozódó, szabad emberré. Úgy gondolom, hogy a Waldorf-pedagógia képes ezt nyújtani az ebben a szellemben és módszertannal tanított nebulóknak.

© 2014 Pátyi Waldorf Iskola PWI
powered by Z3 BUILDER