Iskolánk
Miért Waldorf?
Iskolát építünk!
Jelentkezés iskolánkba
Kapcsolat
Állás
1% !!!

Jelentkezés iskolánkba

Információk a jelentkezési folyamatról

Az iskolánk iránt érdeklődő családok számára előadás-sorozatot szervezünk, amely során megismerhetik a Waldorf-pedagógia alapelveit, valamint az iskolánk működését. Célunk, hogy az előadások, beszélgetések segítséget nyújtsanak a szülők iskolaválasztásra irányuló megalapozott döntéséhez. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt  programjainkra, ahol betekintést nyújtunk a Waldorf-pedagógiába és iskolánk életébe! A Pátyi Waldorf Estek időpontjai:
2021. február 4.
2021. február 11. 
2021. február 25. 
Az előadások, beszélgetések 18 órakor kezdődnek. 
A részletekről a honlapunkon, Facebook oldalunkon adunk tájékoztatást, valamint emailben értesítjük az érdeklődőket, akik kitöltik regisztrációs űrlapunkat.
Regisztráció érdeklődőknek, amennyiben tájékoztatást szeretnének kapni programjainkról.

Az előadás-sorozat után a következő lépés, hogy a szülők gyermekük életútját leírják egy a pedagógusok által összeállított kérdéssor alapján és eljuttatják az iskolába a kitöltött jelentkezési lappal együtt.

Ezután  kerül sor egy a gyerekekkel történő játékos ismerkedésre, amelynek célja, hogy a jelentkező gyerekeket a lehető legjobban megismerjük, s eldöntsük, hogy iskolaérettek-e, illetve hogy az iskola megfelelő-e az adott gyerek szükségleteinek. A játék közben a szülők a fenntartó és a szülők képviselőivel beszélgetnek.

Amennyiben a játék és a szülői beszélgetés után folytatódik egy család számára a folyamat, a pedagógusok személyesen is találkoznak a szülőkkel, hogy jobban megismerjék az iskolába jelentkező családokat.


Jelentkezési lehetőség a 2021/22-es első osztályba

Letölthető jelentkezési lap - pdf

A jelentkezési lap leadási határideje: 2021. február 28.

2021. március 4-7.  ismerkedő játék a gyerekekkel (jelentkezők számától függően)

2021. március 8-24. beszélgetés a szülőkkel

2021. március 29.  értesítés a folyamat eredményéről

2021. április 15-16. beiratkozás 


Jelentkezés a jelenlegi  2., 3., 4., 5., 6., 7. osztályba

Korlátozott számban még van lehetőség gyermekek felvételére a jelenlegi második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik osztályunkba.

Letölthető jelentkezési lap - pdf 

Letölthető jelentkezési lap - doc

Érdeklődés esetén küldjék el kitöltött jelentkezési lapunkat a Pátyi Waldorf Iskola posta címére, vagy e-mailen a titkarsag@patyiwaldorf.hu -ra.

Köszönjük jelentkezésüket!


A felvételi szempontokról

Iskolánk nem kötelező felvételt biztosító iskola. Az osztályok kialakítását a leendő osztálytanító és az iskola tanárai végzik sok különböző szempont figyelembevételével. A tanuló felvételének szempontjairól és az osztályösszetétel pedagógiai elveiről a magyar Waldorf-iskolák kerettantervéből tájékozódhatunk:

Az osztályösszetétel pedagógiai elvei, tanulófelvétel

Az osztályok összeállítása során több szempontot kell figyelembe venni. A nemek közötti kiegyenlítettség a Waldorf-iskolák elindulása óta nagyon fontos. Törekszünk arra, hogy az osztályokban azonos arányban legyenek fiúk és lányok. Az iskola fizikai lehetőségeihez alkalmazkodva (megfelelő méretű tantermek megléte) kell meghatározni az egyes osztályokba felvehető gyerekek maximális létszámát, figyelve arra, hogy minél többen alkossák az osztályközösséget. Ezt nagyon lényegesnek tartjuk, mert a tanár és diák személyes kapcsolata mellett a diákok közötti kapcsolatok sokszínűsége is jelentős nevelő erővel bír. A gyerekek között kialakuló gazdag kapcsolati háló lehetőséget teremt a tolerancia gyakorlására, a csoportos együttműködések változatos kialakulására, a dinamikus átalakulásokra és a szélsőséges helyzetek csillapítására. A 30 fő körüli osztálylétszámok így nem ritkák, és nem is cél a létszámok redukálása. Az osztályokba integrálható és integrálandó sajátos nevelési igényű diákok ideális létszáma 10% körül van, erről részletesen a fejlesztés lehetőségeiről szóló fejezetben írunk. Törekvés lehet arra, hogy az osztályokba a legkülönbözőbb társadalmi rétegekből sikerüljön gyerekeket felvenni, ezáltal az osztályközösség leképezheti a társadalom összetételét, és ez önmagában komoly nevelő erő.

Felvétel az első osztályba

A Waldorf-iskola nem kötelező felvételt biztosító iskola. A mindenkori első osztályok kialakítását az iskolák saját belső szabályozásuk szerint oldják meg. Az induló osztályok létszáma az iskola körülményeitől függ. Általánosságban elmondható, hogy a Waldorf-pedagógia támogatja a magasabb, 26–30 fős osztálylétszámok kialakítását. A Waldorf-iskolák általános pedagógiai célkitűzése a gyermekek harmonikus, egészséges fejlődése, ennek következtében a jelentkező gyermekeknél nem a jövőben várható teljesítmény a felvétel kritériuma. Igyekszünk olyan osztályokat kialakítani, amelyekben a különböző temperamentumú, lelki alkatú gyermekek között egyensúly van, ugyanakkor figyelünk a fiúk-lányok arányára is. Tekintetbe vesszük a szülők iskolaválasztási szempontjait is, ez ugyanis döntő jelentőségű az elkövetkező időszak pedagógiai együttműködésének sikere érdekében. A kiépült Waldorf-iskolák esetében a jelentkező gyermekek közül sok Waldorf-óvodában nevelkedett, illetve testvére már az iskola tanulója, így ők a felvételnél előnyt élveznek. A Waldorf-iskolák az adott intézmény iránt érdeklődő szülők számára a beiratkozási időszak előtt több hónappal előadás-sorozatot indítanak. Ezeket a tanári kollégium tagjai, az iskola más munkatársai, illetve szülők, öregdiákok, vagy más meghívott előadók tartják. Az előadók a Waldorf-pedagógia alapelveinek, fő irányvonalainak ismertetése mellett betekintést nyújtanak a pedagógia szellemi hátterébe, módszertanába, valamint az iskola életének jellegzetességeibe. Ezt követően a szülők jelentkezési lapot töltenek ki, melyen a megadott kérdések alapján részletesen le kell írniuk gyermekük eddigi fejlődését, és indokolniuk kell az iskolánkba való jelentkezésüket. Az utolsó beszélgetésen lehetőség szerint a tanári kollégium bemutatja a leendő osztálytanítót. A gyerekek számára szervezett játékos ismerkedés és a szülőkkel folytatott beszélgetés során az első osztály összeállításáért felelős tanári csoport igyekszik minél pontosabb képet kialakítani a gyermekről, a szülőkről, a családban kialakult szülő-gyermek kapcsolatról. Részletesen áttanulmányozzák a szülő által beadott jelentkezési lapot, ami kialakítja a beszélgetés vázát. A szülő ilyenkor részletesen beszélhet gyermekéről, kifejtheti azokat a fontos momentumokat, amelyeket a jelentkezési lapon nem állt módjában részletezni, a tanárok pedig olyan kérdéseket vethetnek fel, melyek a beadott anyag alapján lényegesnek tűnnek. Természetesen a szülők is feltesznek olyan kérdéseket, melyekre az előadások alapján nem sikerült választ kapniuk. A gyermekek számára szervezett játékos ismerkedésen a foglalkozáson részt vevő pedagógusoknak alkalmuk van az iskolába jelentkező gyermekek alaposabb megismerésére. A személyes találkozók végén a tanárok összegzik a tapasztalataikat, és összeállítják az osztályt. A felvételre javasolt gyermekeket a Tanári Kollégium egyetértésével vesszük fel az osztályba. A leendő osztálytanító ellátogat a különböző óvodai csoportokba is, hogy eljövendő tanítványait az óvodai tevékenységen belül is megismerhesse.

Felvétel a magasabb osztályokba

Rendszeresen előfordul, hogy tanév közben, vagy az új tanév kezdetén jelentkeznek szülők felvételi kérelemmel. Ilyen esetben az osztálytanító (-kísérő) az osztályban tanító kollégáival együtt mérlegeli, hogy az osztály tud-e újabb gyermeket befogadni. A felvételi legalább két tanár jelenlétében zajlik, módját és a felvétel kritériumait a gyermek életkora és az illető osztály összetétele határozza meg. Ezt az iskola a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzíti. A felvételről az osztálytanító, -kísérő hoz döntést, aminek eredményéről értesíti a tanári kollégiumot és a szülőket.

A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve

 


© 2014 Pátyi Waldorf Iskola PWI
powered by Z3 BUILDER