Iskolánk
Miért Waldorf?
Iskolát építünk!
Jelentkezés iskolánkba
Kapcsolat
Állás
1% !!!

Jelentkezés iskolánkba

Információk a jelentkezési folyamatról

Az iskolánk iránt érdeklődő családok számára előadás-sorozatot szervezünk, amely során megismerhetik a Waldorf-pedagógia alapelveit, valamint az iskolánk működését. Célunk, hogy az előadások, beszélgetések segítséget nyújtsanak a szülők iskolaválasztásra irányuló megalapozott döntéséhez.  A 2018/19. tanévre jelentkezők számára szervezett előadássorozatról további információk: tovább >>

Az előadás-sorozat után a következő lépés, hogy a szülők gyermekük életútját leírják egy a pedagógusok által összeállított kérdéssor alapján és eljuttatják az iskolába a kitöltött jelentkezési lappal együtt.

Ezután  kerül sor egy a gyerekekkel történő játékos ismerkedésre, amelynek célja, hogy a jelentkező gyerekeket a lehető legjobban megismerjük, s eldöntsük, hogy iskolaérettek-e, illetve hogy az iskola megfelelő-e az adott gyerek szükségleteinek. A játék közben a szülők a fenntartó és a szülők képviselőivel beszélgetnek.

Amennyiben a játék és a szülői beszélgetés után folytatódik a folyamat, a pedagógusok személyesen is találkoznak a szülőkkel, hogy jobban megismerjék az iskolába jelentkező családokat.


PÓTFELVÉTELI LEHETŐSÉG

Iskolánk 2018 szeptemberében induló első osztályába pótfelvételt hirdet. Jelentkezési szándékotok esetén töltsétek le az alábbi a jelentkezési lapot, és legkésőbb május 31-ig juttassátok vissza hozzánk személyesen az iskolába tanítási időben, vagy e-mailen a titkarsag@patyiwaldorf.hu címre, vagy postai úton a 2071 Páty, Iskola utca 16. címre.
Ha bármilyen kérdésetek lenne a felvételi folyamattal kapcsolatban, akkor a 20/484-9396-os számot hívhatjátok.


Jelentkezési lehetőség a 2018/19-as első osztályba

Jelentkezési lap:

Letölthető jelentkezési lap - pdf

Letölthető jelentkezési lap - doc

Ennek leadási határideje 2018. május 31.

Ezután kerül sor egy a gyerekekkel történő játékos ismerkedésre.

Az ismerkedő játék és a szülőkkel történő beszélgetés pontos időpontjáról emailben tájékoztatjuk a jelentkezőket.


A felvételi szempontokról

Iskolánk nem kötelező felvételt biztosító iskola. Az osztályok kialakítását a leendő osztálytanító és az iskola tanárai végzik sok különböző szempont figyelembevételével. A tanuló felvételének szempontjairól és az osztályösszetétel pedagógiai elveiről a magyar Waldorf-iskolák kerettantervéből tájékozódhatunk:

„A Waldorf-iskolák általános pedagógiai célkitűzése a gyermekek harmonikus, egészséges fejlődése, ennek következtében a jelentkező gyermekeknél nem a jövőben várható teljesítmény a felvétel kritériuma. Igyekszünk olyan osztályokat kialakítani, amelyekben a különböző temperamentumú, lelki alkatú gyermekek között egyensúly van… Tekintetbe vesszük a szülők iskolaválasztási szempontjait is, ez ugyanis döntő jelentőségű az elkövetkezendő időszak pedagógiai együttműködésének sikere érdekében.”

„Az osztályok összeállítása során több szempontot kell figyelembe venni. A nemek közötti kiegyenlítettség a Waldorf-iskolák elindulása óta nagyon fontos. Az iskola fizikai lehetőségeihez alkalmazkodva (megfelelő méretű tantermek megléte) kell meghatározni az egyes osztályokba felvehető gyerekek maximális létszámát, figyelve arra, hogy minél többen alkossák az osztályközösséget… mert a tanár és diák személyes kapcsolata mellett a diákok közötti kapcsolatok sokszínűsége is jelentős nevelő erővel bír. A gyerekek közötti gazdag kapcsolati háló lehetőséget teremt a tolerancia gyakorlására, a csoportos együttműködések változatos kialakulására, a dinamikus átalakulásokra és a szélsőséges helyzetek csillapítására. (…) Az osztályokba integrálható és integrálandó sajátos nevelésű igényű diákok ideális létszáma 10% körül van. Nem szabály, de üdvözlendő, ha az osztályokba a legkülönbözőbb társadalmi rétegekből sikerül gyermekeket felvenni, ezáltal az osztályközösség leképezheti a társadalom összetételét, és ez önmagában komoly nevelő erő.”

„Az első osztály összeállításáért felelős tanári csoport igyekszik minél pontosabb képet kialakítani a gyermekről, a szülőkről, a családban kialakult szülő-gyermek kapcsolatról. Részletesen áttanulmányozzák a szülő által beadott jelentkezési lapot, ami kialakítja a [szülőkkel történő] beszélgetés vázát. A szülő ilyenkor részletesen beszélhet gyermekéről, kifejtheti azokat a fontos momentumokat, amelyeket a jelentkezési lapon nem állt módjában részletezni, a tanárok pedig olyan kérdéseket vethetnek fel, melyek a beadott anyag alapján lényegesnek tűnnek. Természetesen a szülők is feltesznek olyan kérdéseket, melyekre az előadások során nem sikerült választ kapniuk."

Waldorf kerettanterv, a Magyar Waldorf Szövettség honlapján PDFWaldorf kerettanterv, a Magyar Waldorf Szövettség honlapján PDF

 


Jelentkezés a jelenlegi első, második, harmadik és negyedik osztályba

Korlátozott számban még van lehetőség gyermekek felvételére a jelenlegi első, második, harmadik és negyedik osztályunkba.

Letölthető jelentkezési lap:

Letölthető jelentkezési lap - pdf 

Letölthető jelentkezési lap - doc

Érdeklődés esetén küldjék el kitöltött jelentkezési lapunkat a Pátyi Waldorf Iskola posta címére, vagy e-mailen a titkarsag@patyiwaldorf.hu -ra.

Köszönjük jelentkezésüket!

© 2014 Pátyi Waldorf Iskola PWI
powered by Z3 BUILDER